Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Lublin, Polska

Animacja kultury

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Ma możliwość uzyskania tytułu magistra, kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia na UMCS lub na innej uczelni.

Absolwent kierunku Animacja kultury będzie mógł podejmować pracę między innymi w:

  • urzędach administracji państwowej i samorzadowej, w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną;
  • państwowych instytucjach kultury oraz samorządowych placówkach kultury;
  • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna, fundacjach kulturalnych;
  • prywatnych agencjach, samodzielnych firmach prowadzacych impresariat twórców i zespołów artystycznych, itp.
Animacja
Animacja - technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły.
Polityka Prywatności