studialicencjackie.info
Opole, Polska

Obsługa biznesu

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.opole.pl

Dodatkowe informacje

Obsługa
obsługa maszyn i urządzeń

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności