studialicencjackie.info
Opole, Polska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2009-09-02
inne oceny

Dodatkowe informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiadać wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.
Autor: Burrhus Frederic Skinner
Edukacja
Należy raczej zarówno rząd, jak i kościół pozbawić wszelkiego wpływu na szkołę.
Autor: Karol Marks, Krytyka programu gotajskiego
Edukacja
Przedmiotem potępienia nowych swobód przez papieży jest wolność edukacji. Bądźcie więc zgorszone, dusze niedoświadczone, liberalne umysły, które nie znacie same siebie, mózgi wyprane przez dwa wieki kultury liberalnej! Tak, przyznacie, że nie możecie tego zrozumieć: papieże potępiają wolność w edukacji! Co za zdziwienie! Co za skandal! Papież – i to jaki papież! Leon XIII, zwany przez niektórych liberalnym, potępia najświętszą wolność nauczania!
Autor: Marcel Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, wyd. Te Deum, Warszawa 2002, s. 91.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201422
rok 201517
rok 201619
rok 201720
rok 201822
rok 201915
rok 202020
rok 202126
Liczba absolwentów
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,2%
absolwenci z roku 201673,7%
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201881,8%
absolwenci z roku 201940,0%
absolwenci z roku 202060,0%
absolwenci z roku 202165,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,5%70,6%
absolwenci z roku 201673,7%52,6%
absolwenci z roku 201780,0%65,0%
absolwenci z roku 201881,8%63,6%
absolwenci z roku 201940,0%33,3%
absolwenci z roku 202050,0%10,0%
absolwenci z roku 202165,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%4,9%4,8%1,7%1,9%1,7%5,4%0,6%
w II roku2,7%0,0%1,8%1,7%2,3%0,6%2,5%
w III roku10,6%13,2%5,7%12,5%6,8%2,8%
w IV roku16,3%11,3%10,1%9,2%8,0%
w V roku14,4%11,3%6,1%8,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,780,830,370,340,281,030,09
w II roku0,500,000,340,350,530,090,95
w III roku1,933,761,363,461,210,97
w IV roku3,234,352,232,421,32
w V roku3,533,451,312,02
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201430,6236,00
absolwenci z roku 201521,7620,50
absolwenci z roku 201611,6917,19
absolwenci z roku 201714,8021,20
absolwenci z roku 201819,1723,20
absolwenci z roku 201912,3312,38
absolwenci z roku 202010,6911,62
absolwenci z roku 20213,805,12
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,2%13,6%4,5%
abs. z roku 201547,1%29,4%5,9%
abs. z roku 201642,1%31,6%0,0%
abs. z roku 201735,0%30,0%0,0%
abs. z roku 201827,3%13,6%0,0%
abs. z roku 201946,7%33,3%6,7%
abs. z roku 202040,0%25,0%5,0%
abs. z roku 202134,6%26,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca9,5%21,6%27,2%23,3%18,2%34,4%26,7%27,2%
umowa o pracę4,9%13,2%15,4%18,8%9,1%21,7%20,0%19,2%
samo­zatrudnienie1,5%2,0%0,0%0,0%0,0%6,7%0,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku853 zł900 zł977 zł2 173 zł1 678 zł2 289 zł2 215 zł2 654 zł
w II roku1 035 zł1 335 zł1 940 zł2 415 zł1 774 zł3 382 zł3 264 zł
w III roku1 394 zł1 619 zł2 262 zł3 057 zł2 399 zł2 881 zł
w IV roku1 811 zł1 877 zł2 021 zł3 007 zł3 348 zł
w V roku2 768 zł1 938 zł2 522 zł3 261 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 003 zł1 099 zł1 261 zł2 748 zł2 614 zł3 227 zł2 538 zł2 945 zł
w II roku1 430 zł1 413 zł2 454 zł2 973 zł2 735 zł3 933 zł3 796 zł
w III roku1 765 zł2 178 zł2 446 zł3 386 zł2 862 zł4 093 zł
w IV roku2 640 zł2 207 zł2 364 zł3 351 zł3 949 zł
w V roku2 749 zł2 676 zł2 864 zł3 428 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,230,230,230,470,340,460,380,48
w II roku0,270,320,420,510,320,610,52
w III roku0,330,380,470,600,430,45
w IV roku0,390,420,410,540,53
w V roku0,560,400,450,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UO, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności