państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia skandynawsko-bałtyckie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Studia Skandynawsko-Bałtyckie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów pragnących zdobyć w ciągu trzech lat nauki szeroką wiedzę oraz atrakcyjny zawód. Na Studia Skandynawsko-Bałtyckie składa się znajomość kultury, dziejów i języków państw regionu Morza Bałtyckiego. Studia Skandynawsko-Bałtyckie kształcą obywatela otwartego na Europę i Świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej państw regionu Morza Bałtyckiego. Student zdobywa m.in. pogłębioną wiedzę historyczną dotyczącą państw regionu Morza Bałtyckiego oraz bardzo dobrą znajomość języków obcych tego regionu (niemieckiego, norweskiego, rosyjskiego). Wybór specjalności będzie odbywał się w ciągu pierwszego semestru studiów. O zakwalifikowaniu na wybraną specjalność będą decydowały wyniki egzaminu maturalnego.
Polityka Prywatności