Toruń, Polska

Japonistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie UMK:
www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ JAPONISTYKĘ?
Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności. Te cechy są szczególnie istotne przy nauce pisma japońskiego. W czasie studiów poznasz także historię i język Japonii, historię literatury i kultury japońskiej, a także zwyczaje i religie Japończyków.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ JAPONISTYKĘ NA UMK?
  • Wiedzę zdobywać będziesz pod okiem wybitnej kadry profesorskiej, w tym także wykładowców z Kraju Kwitnącej Wiśni;
  • Japońskie inwestycje w podtoruńskim Ostaszewie i związana z tym obecność w Toruniu licznych Japończyków stwarzają znakomite warunki do ćwiczenia praktycznej znajomości języka japońskiego na miejscu, jeszcze przed wyjazdem do Japonii.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci japonistyki zatrudniani są na przykład:
  • w firmach, w urzędach administracji centralnej i samorządowej oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw japońskich,
  • w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych,
  • jako nauczyciele w szkołach języków obcych,
  • przy inwestycjach polsko - japońskich,
  • w firmach japońskich wchodzących na polski rynek.
Mogą także po studiach pozostać na uczelni i poświęcić się pracy naukowo-badawczej. Dobra znajomość języka japońskiego przyda się również w podróży do tak egzotycznego i atrakcyjnego kraju, jakim jest Japonia.

Dodatkowe informacje

Japonistyka
Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, ogół dziedzin naukowych humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mających za obiekt badań to, co wiąże się z Japonią: język japoński, kulturę, historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a także gospodarkę, politykę, społeczeństwo japońskie itd.
Polityka Prywatności