Toruń, Polska

Japonistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ JAPONISTYKĘ?
Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności. Te cechy są szczególnie istotne przy nauce pisma japońskiego. W czasie studiów poznasz także historię i język Japonii, historię literatury i kultury japońskiej, a także zwyczaje i religie Japończyków.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ JAPONISTYKĘ NA UMK?
  • Wiedzę zdobywać będziesz pod okiem wybitnej kadry profesorskiej, w tym także wykładowców z Kraju Kwitnącej Wiśni;
  • Japońskie inwestycje w podtoruńskim Ostaszewie i związana z tym obecność w Toruniu licznych Japończyków stwarzają znakomite warunki do ćwiczenia praktycznej znajomości języka japońskiego na miejscu, jeszcze przed wyjazdem do Japonii.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci japonistyki zatrudniani są na przykład:
  • w firmach, w urzędach administracji centralnej i samorządowej oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw japońskich,
  • w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych,
  • jako nauczyciele w szkołach języków obcych,
  • przy inwestycjach polsko - japońskich,
  • w firmach japońskich wchodzących na polski rynek.
Mogą także po studiach pozostać na uczelni i poświęcić się pracy naukowo-badawczej. Dobra znajomość języka japońskiego przyda się również w podróży do tak egzotycznego i atrakcyjnego kraju, jakim jest Japonia.

Dodatkowe informacje

Japonistyka
Japonistyka, inaczej japonologia – w szerokim rozumieniu, ogół dziedzin naukowych humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mających za obiekt badań to, co wiąże się z Japonią: język japoński, kulturę, historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a także gospodarkę, politykę, społeczeństwo japońskie itd.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201518
rok 201620
rok 201714
Liczba absolwentów
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201577,8%
absolwenci z roku 201640,0%
absolwenci z roku 201750,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201577,8%66,7%
absolwenci z roku 201640,0%5,0%
absolwenci z roku 201742,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,0%0,4%0,0%
w II roku0,0%2,5%
w III roku2,4%
w IV roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,000,050,00
w II roku0,000,30
w III roku0,46
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2017 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201521,6420,50
absolwenci z roku 201619,67
absolwenci z roku 2017
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201511,1%5,6%0,0%
abs. z roku 20165,0%5,0%0,0%
abs. z roku 20177,1%7,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2017, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca4,6%2,1%5,2%
umowa o pracę3,7%2,1%5,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Japonistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2017.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku
w II roku1 649 zł
w III roku1 991 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku
w II roku2 577 zł
w III roku3 956 zł
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Japonistyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku
w II roku0,38
w III roku0,43
w IV roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Polityka Prywatności