Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Biologia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: biologiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ?
Biologia to tradycyjna, ale stale bardzo intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki. Studia na tym kierunku wymagają od maturzystów wiedzy z biologii, zainteresowania naukami przyrodniczymi i najnowszymi odkryciami dokonanymi w biologii. Niezbędne są również wiadomości (w zakresie szkoły średniej) z chemii, fizyki i matematyki i znajomość języka angielskiego. Absolwenci kończący studia są dobrze przygotowani do pracy, wszędzie tam, gdzie wymagana jest teoretyczna i praktyczna wiedza o klasyfikacji, fizjologii, biochemii, genetyce oraz budowie zwierząt i roślin.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ NA UMK?
Pracownikami Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu są znani i cenieni naukowcy, programy studiów są systematycznie doskonalone i unowocześniane, a studenci korzystają z bogato wyposażonych laboratoriów.
Ponadto studiujący biologię na UMK mogą:
  • wybrać ciekawe specjalności, takie jak: biologia ogólna i molekularna, biologia medyczna;
  • ukończyć w trakcie studiów (na zasadzie wyboru) szereg kursów praktycznych, przygotowujących do podjęcia pracy o charakterze doświadczalnym lub laboratoryjnym (także w ośrodkach poza Toruniem);
  • tworzyć własny profil studiów przez możliwość wyboru tych przedmiotów, które ich interesują;
  • dzięki punktom kredytowym (ECTS) poszerzyć swoją wiedzę studiując na innych wydziałach lub na innych uniwersytetach europejskich i studiować w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
  • korzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS);
  • dzięki zwiększonej liczbie godzin nauczania biegle opanować język angielski;
  • korzystać ze zbiorów bibliotek: uniwersyteckiej i wydziałowych, pracowni komputerowych i dostępu do internetu,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Ocena programowa PKA

Data: 2009-09-02
Ocena: pozytywna
Biologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny.
Biologia
Biologia (z gr. βίος (bios), 'życie' i λόγος (logos), 'słowo, nauka') – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
Biologia
Umysły i charaktery mężczyzn i kobiet rozjeżdżają się w kompletnie różne strony. Każdy ma swoje zdanie i twardo go broni, a tymczasem hormony buzują i choć się opieramy intelektem, w końcu wygrywa biologia. I nie wiemy, dlaczego ulegamy. To mocowanie się jest fascynujące. Potem rodzi się namiętność, która może się mienić rożnymi odcieniami. Gdy partnerzy mają żywy temperament, chęć zabawy i radości, to ich związek i seks też inaczej się układają. Czasem chciałbym zepchnąć w kąt nasz „intelektualizm” i zbliżyć się witalnością do człowieka epoki kamienia.
Autor: Ireneusz Czop, „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 24 marca 2007
Biologia
(…) świat biologii niewiele różni się od świata ludzi w momencie, kiedy ci ludzie nie podlegają żadnym regułom i zasadom moralnym. Socjalne odruchy tych dzieci są zbliżone do odruchów stadnych.
Autor: Andrzej Celiński, wywiad, 2005
Biologia
Największym nieszczęściem kobiet stało się równouprawnienie. Biologia, niestety, nie poszła z postępem.
Autor: Joanna Chmielewska, Jak wytrzymać z mężczyzną
Polityka Prywatności