Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Filozofia

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FILOZOFIĘ NA UMK?
Oto nasze najważniejsze atuty:
 • Bogate tradycje: kontynuacja działalności przedwojennego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
 • Szerokie kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą; wizyty wybitnych przedstawicieli filozofii światowej.
 • Kompetentna, wysoko kwalifikowana i życzliwa kadra; wspaniała atmosfera studiowania - małe grupy seminaryjne umożliwiają indywidualne podejście wykładowców do pracy studentów.
 • Interesujące zajęcia - obok klasycznego kanonu filozoficznego (historia filozofii, teoria poznania, etyka, ontologia) kursy specjalistyczne, m.in. antropologia, bioetyka, filozofia kultury, estetyka, etyka mediów, teorie komunikacji, filozofia polityki, filozofia religii, filozofia umysłu, teoria filmu i wiele, wiele innych.
 • Przedmioty uzupełniające takie jak: warsztaty medialne, analiza tekstów, emisja głosu, trening wystąpień publicznych.
 • Studia zorganizowane w punktowym systemie doboru zajęć (ECTS) - możesz samodzielnie konstruować plan studiów.
 • Możliwość uzyskania uprawnień do nauczania etyki (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej) oraz wiedzy o społeczeństwie (w gimnazjum, po ukończeniu studiów I stopnia, specjalności nauczycielskiej). W przypadku uruchomienia specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia także możliwość nauczania etyki, wiedzy o społeczeństwie oraz filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych (po ukończeniu studiów I i II stopnia, specjalność nauczycielska).
 • Anglojęzyczne, francuskojęzyczne i niemieckojęzyczne translatoria (zajęcia, na których studenci uczą się tłumaczenia tekstów filozoficznych).
 • Doskonale zaopatrzona Biblioteka Wydziału Humanistycznego (z czytelnią) w tym samym budynku.
 • Pomoc w organizowaniu wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce, w ramach programu MOST oraz za granicą - program Erasmus: Konstancja, Getynga, Rostock (Niemcy), Grenoble (Francja).
 • Aktywnie działające dwa Koła Naukowe Studentów Filozofii.
 • Doskonała lokalizacja Instytutu w samym sercu Torunia, przepięknego miasta wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
 • Dobre warunki lokalowe, pracownia komputerowa, punkt ksero oraz bar z ciepłymi posiłkami.
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?
 • Potrafisz myśleć niekonwencjonalnie.
 • Umiesz jasno sformułować swoje myśli.
 • Przekonująco argumentujesz, łatwo przekonujesz do swoich racji.
 • Nie ma dla ciebie trudnych i niezrozumiałych tekstów.
 • Myślisz wielotorowo, nieschematycznie, potrafisz rozwiązać każdy problem.
Masz szerokie horyzonty, jesteś kreatywny i elastyczny, masz kompetencje bardzo cenne na współczesnym rynku pracy. Wykształcenie filozoficzne często posiadają pracownicy reklamy (szczególnie tzw. copy-writers), dziennikarze, politycy, doradcy czy specjaliści od public relations. Masz możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie) oraz studiach doktoranckich.

Ocena programowa PKA

Data: 2013-05-23
Ocena: pozytywna
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia, i organizacyjne do prowadzenia na kierunku „filozofia” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Poziom prowadzonego kształcenia odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej.
Filozofia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki i etyki. Absolwent zna inne dyscypliny filozoficzne – ich tradycje i szczegółowe zagadnienia, stosownie do wybranej specjalności. Studia powinny przygotowywać do kontynuowania edukacji na tym samym lub innych kierunkach, pełnienia różnorodnych ról społecznych i do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) oraz zawodach, które nie wymagają określonego przygotowania.
Filozofia
Filozofia – (stgr. φιλοσοφία od: stgr. φίλος – miłość i stgr. σοφία – mądrość, tłumaczone jako „umiłowanie mądrości”) – systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów i idei, dążące do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia świata.
Filozofia
Trzeźwa filozofia nie myśli świata zmieniać, nie jej to sprawa. Usiłuje jedynie zrozumieć, dokąd on się toczy.
Autor: Bogusław Wolniewicz, O Polsce i życiu
Filozofia
Filozofia indyjska to, by użyć znanej przenośni, ogromne morze, które jest trudno przepłynąć. Żaden naród na świecie nie wydał bowiem literatury filozoficznej i religijnej, która pod względem zakresu, bogactwa i różnorodności treści dorównywałaby indyjskiej.
Autor: Erich Frauwallner
Filozofia
Filozofia przystosowana do chwili staje się chwilozofią.
Autor: Tadeusz Kotarbiński
Polityka Prywatności