Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Toruń, Polska

Wojskoznawstwo

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.umk.pl, www.umk.pl/kandydaci
Absolwent otrzyma szeroką wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych (szczególnie w zakresie historii wojskowej, archeologii, nauk o polityce), z dziedziny nauk wojskowych, prawnych, nauk o ziemi (geografia) oraz nauk technicznych (kartografia, technologie informacyjne), a także wiedzę specjalistyczną – teoretyczną i praktyczną z zakresu szeroko pojętej wojskowości oraz problematyki policji i innych służb mundurowych. Duży nacisk położony zostanie na przekazanie uporządkowanej wiedzy na temat dziejów wojen oraz rozwoju sztuki wojennej i wojskowości od starożytności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji oręża polskiego. Student pozna najnowsze dzieje służb policyjnych i innych służb mundurowych. 

Zdobędzie najistotniejsze wiadomości z zakresu bronioznawstwa, munduroznawstwa, falerystyki i weksylologi. Poza tym nabędzie wiedzę z zakresu ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, prawnych podstaw funkcjonowania polskich sił zbrojnych i prawnych podstaw funkcjonowania polskich organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego oraz podstaw geografii – historycznej i wojennej. Student zapozna się z obiektami architektury militarnej (dawnymi i dzisiejszymi) oraz ze współczesnym uzbrojeniem, sprzętem i wyposażeniem wojska i służb mundurowych. Swoją wiedzę pogłębi podczas pobytów na poligonie gdzie pozna praktyczne aspekty działania sił zbrojnych, a także podczas wizyt w muzeach, w których zapozna się z kolekcjami broni, wyposażenia i sprzętu oraz ubioru wojskowego i służbowego.
Wojskoznawstwo
Wojskoznawstwo – nauka o wojsku – kierunek studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Uniwersytecie Łódzkim.
Polityka Prywatności