Warszawa, Polska

Europejskie studia optyki okularowej i optometrii

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: fizyczne, środowisko
System studiów: sta­cjo­nar­ne

Przykłady zawodów

Wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; odkrywa odstępstwa od norm fizjologicznych, w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych; prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty.
Wykonuje pomiary wad wzroku za pomocą przyrządów oftalmicznych, dobiera okulary korekcyjne i inne pomoce wzrokowe, dokonuje napraw i konserwacji wszystkich typów okularów.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności