Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Jeśli w przyszłości chcesz pracować w organach państwa i samorządu terytorialnego, wybierz administrację na Uniwersytecie Wrocławskim, która da Ci doskonałe przygotowanie merytoryczne do zawodu. Podczas studiów poznasz m.in. prawo administracyjne, prawo pracy i prawo finansowe, a także wybrane zagadnienia dotyczące administracji publicznej i polityki administracyjnej. Uzupełnieniem przedmiotów kierunkowych są przedmioty ogólne, m.in. socjologia i logika.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata administracji, zaś studiów magisterskich — magistra. Studenci I stopnia mają również możliwość kontynuowania nauki na studiach anglojęzycznych.

Absolwenci znajdą pracę w urzędach administracji publicznej (m.in. urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich), rządowej (m.in. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i skarbowe), państwowej (m.in. Kancelaria Prezydenta, Sejmu, Senatu, Sąd Najwyższy). Zatrudnienie mogą znaleźć także w służbie zagranicznej, m.in. w konsulatach i ambasadach.

Ocena programowa PKA

Data: 2010-09-02
Ocena: pozytywna
Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności