studialicencjackie.info
Nowy Targ, Polska

Turystyka i rekreacja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-09-06
inne oceny
Absolwent  po ukończeniu edukacji i obronie pracy dyplomowej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponuje wiedzą przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno-prawną oraz umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji.
Profil kształcenia, uzgodniony z krakowskimi ośrodkami akademickimi i zatwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną daje możliwość kontynuacji studiów na II stopniu (magisterskim) w takich uczelniach jak: AWF, UJ, UE oraz innych prowadzących kierunki z zakresu turystyki i rekreacji. Planowane jest podjęcie współpracy z Politechniką Krakowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Dodatkowe informacje

Turystyka i rekreacja - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Studia I stopnia inżynierskie trwają przynajmniej 7 semestrów. Liczba punktów ECTS≥210. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz rolniczych – po ukończeniu studiów inżynierskich. Powinien być zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Powinien być przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Absolwent powinien być przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w tym o charakterze rolniczym – po ukończeniu studiów inżynierskich) i do pracy w: biurach podróży; hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach doradztwa rolniczego; administracji rządowej i samorządowej; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Rekreacja
Rekreacja, aktywny wypoczynek (łac. recreo – odnowić, ożywić) – forma aktywności umysłowej lub fizycznej podejmowana poza obowiązkami zawodowymi, społecznymi, domowymi i nauką. Stosowana w celu odpoczynku i rozrywki.
Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014117
rok 201580
rok 201664
rok 201754
rok 201834
rok 201931
rok 202037
rok 202124
Liczba absolwentów
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,5%
absolwenci z roku 201665,6%
absolwenci z roku 201766,7%
absolwenci z roku 201873,5%
absolwenci z roku 201983,9%
absolwenci z roku 202064,9%
absolwenci z roku 202166,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,5%62,5%
absolwenci z roku 201662,5%56,3%
absolwenci z roku 201764,8%61,1%
absolwenci z roku 201873,5%47,1%
absolwenci z roku 201983,9%74,2%
absolwenci z roku 202064,9%40,5%
absolwenci z roku 202162,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku16,9%7,8%3,9%9,0%6,4%3,0%3,8%7,3%
w II roku10,0%4,9%4,3%4,8%5,6%2,7%0,9%
w III roku8,1%10,3%8,0%15,6%11,0%8,6%
w IV roku9,8%9,2%7,7%20,2%10,8%
w V roku9,3%5,8%9,7%16,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,370,730,411,201,120,370,521,18
w II roku0,890,550,580,690,830,380,16
w III roku0,951,661,292,391,621,20
w IV roku1,341,511,242,781,92
w V roku1,370,911,372,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,6118,27
absolwenci z roku 201516,3019,80
absolwenci z roku 201614,7017,66
absolwenci z roku 201719,7323,83
absolwenci z roku 201814,0316,52
absolwenci z roku 201920,3020,62
absolwenci z roku 202010,0010,18
absolwenci z roku 20212,854,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201452,1%40,2%6,8%
abs. z roku 201542,5%33,8%5,0%
abs. z roku 201648,4%39,1%6,2%
abs. z roku 201735,2%22,2%1,9%
abs. z roku 201847,1%38,2%2,9%
abs. z roku 201925,8%19,4%3,2%
abs. z roku 202045,9%37,8%2,7%
abs. z roku 202154,2%33,3%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca34,1%31,5%31,1%22,2%26,5%17,7%32,0%38,9%
umowa o pracę27,2%24,8%24,9%15,1%25,2%12,6%30,0%26,4%
samo­zatrudnienie2,8%3,3%3,9%1,1%0,7%0,3%1,4%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 483 zł1 494 zł1 389 zł1 358 zł1 930 zł2 404 zł2 685 zł1 803 zł
w II roku1 774 zł1 706 zł1 310 zł1 437 zł2 089 zł2 392 zł2 740 zł
w III roku1 735 zł2 206 zł2 074 zł2 017 zł2 394 zł2 887 zł
w IV roku2 137 zł2 716 zł2 364 zł2 403 zł2 791 zł
w V roku2 458 zł2 829 zł2 678 zł3 323 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 675 zł1 468 zł1 522 zł1 583 zł2 070 zł2 204 zł2 657 zł2 360 zł
w II roku1 883 zł1 731 zł1 469 zł1 916 zł2 299 zł2 302 zł2 999 zł
w III roku1 920 zł2 366 zł2 210 zł2 512 zł2 473 zł3 018 zł
w IV roku2 201 zł2 813 zł2 536 zł2 800 zł2 798 zł
w V roku2 478 zł2 954 zł2 789 zł3 633 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,460,450,400,350,490,560,540,34
w II roku0,540,490,340,360,480,500,51
w III roku0,510,590,510,460,510,55
w IV roku0,580,680,550,510,54
w V roku0,610,660,560,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności