studialicencjackie.info
Nysa, Polska

Jazz i muzyka estradowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-04-26
inne oceny

Dodatkowe informacje

Jazz i muzyka estradowa - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako soliści, członkowie zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych oraz jako kompozytorzy i aranżerzy muzyki jazzowej i rozrywkowej.
Jazz
Jazz – gatunek muzyczny, który powstał w początkach XX wieku (zapoczątkowany około 1900 roku), na południu Stanów Zjednoczonych w dzielnicy prostytutek Storyville w Nowym Orleanie; tradycyjnie początki jazzu łączą się z Congo Square jako połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i europejsko-amerykańskiej (bluesa, ragtime’u i muzyki europejskiej). Stanowi on połączenie muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej.
Muzyka
Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.
Muzyka
Każda sztuka zawsze dąży do tego, by stać się muzyką.
Autor: Walter Pater, Studies in the History of the Rennaissance. Giorgione, 1873
Jazz
Jazz wgryza tylko się w elit wąskie grono
I czuć to, bo czuć i czuć, niechaj skonam!
Nie ubliżając akordeonom –
W jazzie jest po prostu harmonia!
Po prostu harmonia!
Autor: Jacek Ziobro, Jak ja kocham ten jazz
Muzyka
Muzyka jest namiętnością, miłością i tęsknotą.
Autor: Richard Wagner

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201418
rok 201616
rok 201731
rok 201836
rok 201920
rok 202023
rok 202125
Liczba absolwentów
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201675,0%
absolwenci z roku 201764,5%
absolwenci z roku 201866,7%
absolwenci z roku 201960,0%
absolwenci z roku 202060,9%
absolwenci z roku 202168,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201643,8%31,2%
absolwenci z roku 201751,6%38,7%
absolwenci z roku 201852,8%22,2%
absolwenci z roku 201940,0%15,0%
absolwenci z roku 202052,2%4,3%
absolwenci z roku 202148,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku6,0%4,2%6,2%8,6%6,2%5,8%3,7%
w II roku3,2%3,6%7,5%4,4%5,4%8,3%
w III roku6,0%0,0%2,2%2,8%1,7%
w IV roku6,5%5,7%6,2%4,9%
w V roku5,6%2,1%8,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,350,360,831,331,040,920,46
w II roku0,370,591,390,411,331,52
w III roku0,500,000,540,300,87
w IV roku0,980,761,020,58
w V roku0,780,261,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,8830,12
absolwenci z roku 201613,7334,17
absolwenci z roku 201715,5522,61
absolwenci z roku 201811,4220,05
absolwenci z roku 20199,1110,85
absolwenci z roku 20202,416,43
absolwenci z roku 20214,425,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%16,7%5,6%
abs. z roku 201662,5%6,2%6,2%
abs. z roku 201748,4%22,6%9,7%
abs. z roku 201863,9%27,8%22,2%
abs. z roku 201970,0%45,0%10,0%
abs. z roku 202073,9%47,8%4,3%
abs. z roku 202168,0%48,0%8,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca22,7%22,9%31,7%44,4%56,7%43,8%47,3%
umowa o pracę13,4%6,2%13,7%21,8%26,7%29,7%31,3%
samo­zatrudnienie5,6%4,2%1,9%12,7%7,1%2,2%6,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 989 zł928 zł2 714 zł1 718 zł1 901 zł1 701 zł2 674 zł
w II roku1 965 zł1 438 zł1 473 zł1 885 zł2 775 zł2 745 zł
w III roku1 377 zł1 572 zł1 953 zł2 276 zł2 753 zł
w IV roku1 608 zł1 676 zł2 172 zł2 613 zł
w V roku1 866 zł1 926 zł2 605 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 892 zł1 982 zł2 279 zł2 523 zł2 064 zł3 215 zł
w II roku2 914 zł2 040 zł2 452 zł3 278 zł2 852 zł
w III roku3 779 zł2 317 zł2 853 zł3 265 zł3 587 zł
w IV roku2 733 zł3 382 zł2 670 zł3 184 zł
w V roku1 899 zł3 415 zł3 194 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Jazz i muzyka estradowa - PWSZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,500,260,670,370,400,340,47
w II roku0,450,370,330,380,530,51
w III roku0,310,360,400,440,47
w IV roku0,350,360,410,45
w V roku0,360,380,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PWSZ, Jazz i muzyka estradowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności