studialicencjackie.info
Katowice, Polska

Kosmetologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2019-10-10
inne oceny
Celem Uczelni w kształceniu na kierunku KOSMETOLOGIA jest przygotowanie kadry, która będzie gotowa do podjęcia nowych specjalistycznych zadań stawianych przez zmieniający i dynamicznie się rozwijający rynek usług kosmetycznych.

Głównymi obszarami pracy zawodowej licencjata będą, oprócz gabinetów kosmetycznych, również nowoczesne centra odnowy biologicznej, centra SPA, oraz fabryki i firmy zajmujące się produkcją oraz dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter nauczania na kierunku kosmetologia, absolwent będzie przygotowany do współpracy z organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia, a także do założenia własnej działalności - prowadzenia salonu piękności i odnowy biologicznej.


Studia, mając w przedmiotach nauczania dyscypliny ściśle medyczne (dermatologia, immunologia, alergologia, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna, podologia), dają absolwentowi duże możliwości współpracy z lekarzami dermatologami i chirurgami plastycznymi w zakresie pielęgnacji ciała i urody, jak również w zakresie podejmowania działań na rzecz opóźnienia procesów starzenia się skóry człowieka.

Z kolei przedmioty takie jak: układy koloidowe, formy i surowce kosmetyczne, sensoryka i środki zapachowe mają na celu pogłębienie wiedzy na temat budowy i składu stosowanych środków pielęgnacyjnych oraz leczniczych w kosmetologii i dziedzinach pokrewnych. Wiedza taka jest niezbędna dla prawidłowego stosowania owych środków i uniknięcia błędów jatrogennych w wykonywaniu zawodu.Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:
 • zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.
 • właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody;
 • udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami;
 • edukacji pacjenta w zakresie doboru odpowiedniej aktywności ruchowej i ćwiczeń fizycznych;
 • nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami, oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • pracy związanej z produkcją kosmetyków;
 • twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała;
 • podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Program nauczania na kierunku kosmetologia w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej pozwala na wykształcenie kosmetologa posiadającego umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej, wyspecjalizowanego i dobrze przygotowanego do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetycznych. Absolwenci będą posiadali  wiedzę ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz  szczegółową z zakresu kosmetologii.

Taka koncepcja kształcenia, o silnym interdyscyplinarnym charakterze (łącząca wiedzę z zakresu nauk medycznych i chemicznych z praktyczną umiejętnością wykonywania szerokiego wachlarza tradycyjnych i nowoczesnych zabiegów kosmetycznych) umożliwi absolwentom spełnienie bieżących i przyszłych wymogów rynku pracy.

Mając świadomość współodpowiedzialności za zdrowie i wygląd pacjenta, absolwent powinien wykonywać swój zawód ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i uregulowaniami prawnymi. 

Przykłady zawodów

Wykonuje zabiegi z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry; dokonuje diagnozy skóry, dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu kosmetycznego i kosmetyków posługując się specjalistycznymi preparatami, urządzeniami i metodami odnowy biologicznej; opracowuje strategię zabiegów profesjonalnych i domowych, dietę oraz konieczne zmiany w trybie życia klienta; ocenia estetykę i skuteczność zastosowanego zabiegu kosmetycznego; prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.

Dodatkowe informacje

Kosmetologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Powinien umieć: planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z rozpoznaniem; wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.
Kosmetologia
Kosmetologia, kosmetyka lekarska (łac. cosmetologia) – dział dermatologii zajmujący się badaniem, opisywaniem, leczeniem i pielęgnowaniem skóry dotkniętej chorobą lub defektem (alergie, suchość, łojotok, łuszczenie, zmarszczki) oraz włosów, paznokci. Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną. Celem tych działań jest zwiększanie za pomocą środków kosmetycznych atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego. Nazwa dyscypliny wywodzi się od greckich słów kosmetes – sługa toaletowy i kosmetikos – upiększający, a według innych badaczy od greckiego słowa kosmos, które oznacza porządek, ład, ozdobę. W zakresie poznawczo-opisowym kosmetologia opiera się na metodologii nauk przyrodniczych (chemii, biologii, biofizyki, medycyny), antropologii i antropometrii, socjologii, psychologii oraz estetyki i filozofii. W zakresie interwencyjnym kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, a poprawę atrakcyjności fizycznej ciała człowieka osiąga metodami nieinwazyjnymi – kosmetykami, zabiegami pielęgnacyjnymi, interwencjami dietetycznymi, rehabilitacją. Jednak w pierwszym rzędzie służy ona utrzymywaniu, przywracaniu bądź poprawie wyglądu zewnętrznego, a nie utrzymywaniu, przywracaniu czy poprawie funkcji organizmu, jak dzieje się w przypadku rehabilitacji lub dietetyki. Kosmetologia jest również powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014169
rok 2015148
rok 2016127
rok 2017128
rok 2018152
rok 2019131
rok 2020180
rok 2021262
rok 2022296
Liczba absolwentów
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201561,5%
absolwenci z roku 201657,5%
absolwenci z roku 201753,9%
absolwenci z roku 201866,4%
absolwenci z roku 201956,5%
absolwenci z roku 202054,4%
absolwenci z roku 202150,0%
absolwenci z roku 202244,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201558,8%45,3%
absolwenci z roku 201656,7%51,2%
absolwenci z roku 201746,1%36,7%
absolwenci z roku 201857,9%47,3%
absolwenci z roku 201951,2%38,9%
absolwenci z roku 202046,6%39,5%
absolwenci z roku 202143,1%22,5%
absolwenci z roku 202233,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku9,9%9,0%7,5%9,9%5,0%5,1%8,2%5,0%4,7%
w II roku7,7%5,3%3,8%3,7%4,3%3,7%3,4%4,3%
w III roku7,2%7,3%5,7%5,2%7,8%5,2%3,3%
w IV roku6,1%5,7%4,4%4,9%6,8%4,2%
w V roku5,6%6,6%6,9%4,0%4,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,080,991,211,741,111,261,451,181,16
w II roku1,170,730,710,730,850,730,851,12
w III roku1,241,491,291,091,631,170,90
w IV roku1,241,321,130,851,521,12
w V roku1,471,871,800,721,09
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,6612,72
absolwenci z roku 20158,6314,85
absolwenci z roku 20167,039,50
absolwenci z roku 20175,719,82
absolwenci z roku 20186,9511,17
absolwenci z roku 20195,557,31
absolwenci z roku 20205,748,74
absolwenci z roku 20213,384,22
absolwenci z roku 20221,963,14
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201469,8%55,7%8,2%
abs. z roku 201575,0%51,4%18,2%
abs. z roku 201677,9%62,2%16,5%
abs. z roku 201780,4%61,0%13,3%
abs. z roku 201874,3%56,6%12,5%
abs. z roku 201980,9%66,4%7,6%
abs. z roku 202081,7%57,2%12,2%
abs. z roku 202179,8%61,8%11,1%
abs. z roku 202273,6%52,7%13,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca54,1%58,0%61,7%63,5%62,1%65,1%60,1%65,2%58,9%
umowa o pracę39,7%35,7%48,3%47,4%45,6%53,8%41,8%47,6%40,3%
samo­zatrudnienie7,1%15,6%11,3%8,6%8,8%4,5%8,7%9,2%10,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 309 zł1 373 zł1 744 zł1 785 zł2 084 zł1 947 zł2 061 zł2 642 zł2 905 zł
w II roku1 593 zł1 666 zł1 891 zł2 149 zł2 142 zł2 452 zł2 770 zł3 311 zł
w III roku1 875 zł1 948 zł1 995 zł2 476 zł2 467 zł2 929 zł3 251 zł
w IV roku2 107 zł2 337 zł2 458 zł2 554 zł2 772 zł3 344 zł
w V roku2 449 zł2 440 zł2 653 zł3 197 zł3 464 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 449 zł1 610 zł1 889 zł2 031 zł2 238 zł2 106 zł2 413 zł2 897 zł3 281 zł
w II roku1 701 zł1 709 zł2 003 zł2 284 zł2 293 zł2 594 zł2 941 zł3 564 zł
w III roku1 921 zł2 176 zł2 251 zł2 627 zł2 588 zł3 155 zł3 426 zł
w IV roku2 134 zł2 431 zł2 575 zł2 763 zł2 936 zł3 554 zł
w V roku2 491 zł2 518 zł2 785 zł3 075 zł3 685 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kosmetologia - ŚWSM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,350,430,410,450,370,380,440,43
w II roku0,400,410,430,460,430,450,460,49
w III roku0,450,440,420,490,460,470,48
w IV roku0,480,490,490,470,460,47
w V roku0,510,480,490,520,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
ŚWSM, Kosmetologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności