studialicencjackie.info
Rzeszów, Polska

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2018-10-25
inne oceny

Szukasz ciekawych i atrakcyjnie prowadzonych studiów I stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE? Lepiej nie mogłeś trafić. Poniżej przeczytasz, dlaczego na tym kierunku warto studiować w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wśród atutów Uczelni warto wymienić m.in. zajęcia z praktykami pracującymi w służbach mundurowych, najnowocześniejsze laboratorium kryminalistyczne, strzelnicę elektroniczną oraz przygotowanie do pracy w różnych służbach mundurowych.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA.

Bogate doświadczenie

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa praktycznie do początku istnienia – czyli od 25 lat – kształci studentów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Na początku była to specjalność na kierunku „administracja”. Później samodzielny kierunek studiów I stopnia.

Od 2014 roku WSPiA jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. Dzięki temu po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej zdobywając tytuł zawodowy magistra.

W WSPiA masz duży wybór i wiele możliwości

Studia pierwszego stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata.

Proponujemy Ci doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną.

Możesz wybrać jedną z 6 specjalności:

 • bezpieczeństwo ekonomiczne NOWOŚĆ!

 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi NOWOŚĆ!

 • przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne NOWOŚĆ!

 • zarządzanie kryzysowe

 • służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

 • cyberbezpieczeństwo

Zajęcia na specjalnościach są uruchamiane pod warunkiem się odpowiedniej liczby kandydatów. Jeśli na wybranej przez Ciebie specjalności nie zostanie utworzona grupa, to istnieje możliwość studiowania na specjalności według toku indywidualnego. Możesz także zaproponować specjalność, której nie ma na liście i zrealizować ją w trybie indywidualnym pod warunkiem, że Uczelnia ma możliwości kadrowe jej prowadzenia. Możesz także mnożyć kompetencje poprzez wybranie kilku specjalności (bez dodatkowej opłaty!).

Zajęcia na studiach I stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w WSPiA prowadzą najlepsi specjaliści
z zakresu m.in. kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, psychologii, prawa administracyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych.

Wśród naszych wykładowców są m.in.:

 • prof. Andrzej Zoll, b. Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski, b. Minister Sprawiedliwości,

 • dr hab. Andrzej Zapałowski, eksperta z zakresu nauk wojskowych,

 • dr inż. Jan Ziobro, b. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,

 • dr Robert Bałdys, b. pierwszy zastępca komendanta stołecznego Policji w latach największej wojny z przestępczością zorganizowaną w Polsce,

 • dr Paweł Chomentowski, b. zastępca dyrektora Centrum Antyterrorystycznego ABW, b. szef bezpieczeństwa operatora Stadionu Narodowego PL.2012+,

 • dr Agata Furgała, b. wicedyrektor w MSWiA,

 • ppłk dr Paweł Łuczkowski, b. szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie,

 • dr Stanisław Rysz, b. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,

 • dr Marian Szkodziński, b. komendant powiatowy Policji w Leżajsku i Nisku.

Zajęcia prowadzi również wielu doświadczonych praktyków m.in. prokuratorów, celników, wojskowych czy policjantów.

Tajników zawodu będą Cię uczyć m.in.:

 • gen. Józef Gdański, b. Podkarpacki i Olsztyński komendant wojewódzki Policji,

 • gen. Dominik Tracz, b. komendant główny Straży Granicznej,

 • dr Małgorzata Chackiewicz, funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Rzeszowie,

 • dr Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Rzeszowie,

 • mgr Ireneusz Ambroziak, b. naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo–Śledczego KS Policji w Warszawie,

 • mgr Andrzej Bodzioch, b. naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie,

 • mgr Alena Myrda, b. naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie,

 • podkom. Magdalena Kruczek, naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie,

 • mgr Jacek Sobolewski, b. I zastępca Komendanta Głównego Policji, dyrektor Budżetu i Majątku Prokuratury Generalnej,

 • podinsp. Piotr Szymański, naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie,

 • mgr Grzegorz Świszcz, zastępca szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

 • mgr Konrad Wolak, b. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie,

 • mł. insp. dr Maria Hapunik, naczelnik wydziału w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,

 • dr Bogdan Kołcz, b. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku,

 • min. Bartłomiej Sienkiewicz, poseł na Sejm RP, b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 • dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska, b. Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

 • Tomasz Trzos, funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach.

Praktyka jest najważniejsza

W programie studiów I stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE znajdziesz wiele ciekawych zajęć praktycznych m.in. konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie praktyczne oraz symulowane oględziny miejsca zdarzenia prowadzone przez doświadczonych praktyków. Studenci uczą się także
z wykorzystaniem interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie i zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni, wirtualnego symulatora miejsca zbrodni "Cyber Crime" oraz gier decyzyjnych dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych.

Mamy także nową propozycję atrakcyjnych ćwiczeń, czyli „Klinikę Bezpieczeństwa”. Są to zajęcia, podczas których to ty stajesz się wykładowcą. Podczas ćwiczeń – pod okiem praktyka – rozwiązujesz kazusy, dyskutujesz i uczysz innych studentów. Twoja aktywność i kreatywność podczas takich zajęć premiowana jest dodatkowymi punktami w ramach MIX-a Edukacyjnego.

W WSPiA skorzystasz także z unikalnego system kształcenia dodatkowego. Umożliwia on zdobycie dodatkowych, specjalistycznych kwalifikacji uzupełniających uniwersalne i wszechstronne wykształcenia zdobyte podczas studiów. System nazywa się BED (Bon Edukacji Dodatkowej). W ramach BED możesz wybrać dodatkowe, bezpłatne zajęcia zgodne z Twoimi zainteresowaniami.

Dla studentów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNEGO w WSPiA wybudowany został nowoczesny obiekt „Collegium Securitatis”.
Znajdują się w nim m.in.:
 • najnowocześniejsze w Polsce i doskonale wyposażone (za ponad 1 mln zł.) Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej;
 • innowacyjne – pierwsze na Podkarpaciu i trzecie w Polsce - laboratorium „Cyber Crime”, dzięki któremu studenci w wirtualnej rzeczywistość uczą się prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia oraz analizy znalezionych śladów.
 • jedyny na Podkarpaciu uczelniany poligraf/wariograf – potocznie nazywany wykrywaczem kłamstw;
 • pierwsza na Podkarpaciu nowoczesna uczelniana strzelnica elektroniczna;
 • pełnowymiarowa, wielofunkcyjna hala sportowa z widownią;
 • sale do ćwiczenia z wychowania fizycznego i różnych sztuk walki;
 • siłownia, z której możesz korzystać za darmo;
 • policyjny toru do testów sprawnościowych – przygotowujący m.in. do egzaminów wstępnych do policji.

Studia, które dają pracę

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Pomimo tego, że, po tych studiach najczęściej kontynuuje się naukę, to ponad 89 procent absolwentów WSPiA znajduje pracę po studiach (najlepszy wynik na Podkarpaciu). Mogą oni także liczyć na pensję w wysokości 3300 zł (II miejsce w regionie), a poszukiwanie etatowej pracy zajmuje im niecałe 2 miesiące.

Harmonogram tegorocznych terminów rekrutacji:

 • I tura rekrutacji trwa do 3 sierpnia 2022 r.

 • II tura rekrutacji trwa 28 września 2022 r.

Kandydaci rejestrują się elektronicznie i składają dokumenty on-line w systemie e-rekrutacja. Brakujące dokumenty (np. świadectwo maturalne) można uzupełnić w dowolnym momencie w czasie trwania rekrutacji.

Następnie kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w biurze rekrutacji, przed upływem terminu rekrutacji na studia tj. przed 3 sierpnia- I tura; 28 września- II tura.

Kandydat jest przyjmowany na studia w tej turze rekrutacji, w której złożył kompletne dokumenty.

Nie zwlekaj, już dziś zarejestruj się w systemie e-rekrutacji WSPiA!

Zasady rekrutacji sprawdź tutaj 

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwent zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie, zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa, odnoszący się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących wewnątrz państwa. Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest istotnym elementem polityki wewnętrznej państwa. Bezpieczeństwo narodowe (państwa) to stan niezagrożonego spokoju, wyrażany poprzez potrzebę istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, tożsamości, niezależności, ochrony poziomu i jakości życia.
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Bezpieczeństwo
Wstydzę się, że nie mogę zapewnić wszystkim pełnego poczucia bezpieczeństwa od wszelkiej krzywdy.
Autor: Julian Apostata, Mizopogon, 353 d

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014568
rok 2015556
rok 2016360
rok 2017288
rok 2018183
rok 2019173
rok 2020193
rok 2021256
rok 2022269
Liczba absolwentów
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,3%
absolwenci z roku 201678,3%
absolwenci z roku 201779,2%
absolwenci z roku 201875,4%
absolwenci z roku 201968,2%
absolwenci z roku 202075,1%
absolwenci z roku 202176,9%
absolwenci z roku 202269,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,6%64,2%
absolwenci z roku 201676,4%63,6%
absolwenci z roku 201777,8%63,2%
absolwenci z roku 201873,7%66,1%
absolwenci z roku 201964,7%56,1%
absolwenci z roku 202070,5%62,2%
absolwenci z roku 202169,5%57,4%
absolwenci z roku 202267,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku12,3%11,9%10,4%6,8%8,2%6,3%7,6%5,3%5,2%
w II roku10,1%8,4%7,1%5,5%8,5%5,7%5,1%4,9%
w III roku14,2%12,3%11,0%12,7%12,8%8,8%8,6%
w IV roku10,9%10,3%10,1%11,4%9,3%5,1%
w V roku7,1%8,8%8,3%7,8%8,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,910,980,960,791,050,711,040,640,72
w II roku0,830,780,820,711,210,590,760,56
w III roku1,331,401,441,621,521,051,24
w IV roku1,221,291,251,391,070,61
w V roku0,921,140,970,961,27
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,4616,71
absolwenci z roku 201511,6014,56
absolwenci z roku 201611,7414,72
absolwenci z roku 20179,5412,05
absolwenci z roku 20188,8914,54
absolwenci z roku 20196,6711,39
absolwenci z roku 20207,0011,50
absolwenci z roku 20215,477,48
absolwenci z roku 20222,454,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201461,3%45,5%3,2%
abs. z roku 201559,5%48,2%4,2%
abs. z roku 201658,6%48,0%3,1%
abs. z roku 201765,0%57,6%3,5%
abs. z roku 201868,3%50,3%3,3%
abs. z roku 201972,8%55,5%3,5%
abs. z roku 202068,4%50,3%4,2%
abs. z roku 202162,5%50,0%5,1%
abs. z roku 202266,5%48,0%3,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca44,7%43,9%44,4%51,9%46,5%54,7%47,5%43,8%46,1%
umowa o pracę34,9%35,8%37,9%46,2%38,0%46,3%39,2%36,0%37,8%
samo­zatrudnienie2,6%2,9%2,1%2,6%2,2%1,8%2,8%3,3%2,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 608 zł1 841 zł1 979 zł2 292 zł2 230 zł2 586 zł2 649 zł3 053 zł3 266 zł
w II roku1 918 zł2 198 zł2 383 zł2 591 zł2 751 zł3 178 zł3 323 zł3 631 zł
w III roku2 297 zł2 586 zł2 587 zł2 895 zł3 133 zł3 956 zł4 241 zł
w IV roku2 701 zł3 016 zł3 117 zł3 314 zł3 839 zł5 089 zł
w V roku3 140 zł3 471 zł3 526 zł3 928 zł4 743 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 848 zł2 031 zł2 264 zł2 400 zł2 622 zł2 962 zł2 948 zł3 337 zł3 863 zł
w II roku2 149 zł2 376 zł2 618 zł2 829 zł3 222 zł3 515 zł3 702 zł4 222 zł
w III roku2 512 zł2 730 zł2 876 zł3 171 zł3 576 zł4 034 zł4 483 zł
w IV roku2 828 zł3 107 zł3 311 zł3 490 zł4 143 zł5 296 zł
w V roku3 233 zł3 560 zł3 728 zł4 092 zł4 926 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - WSPiA, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,530,540,590,540,590,550,580,54
w II roku0,550,610,610,620,620,650,610,61
w III roku0,630,670,620,640,640,730,70
w IV roku0,690,730,700,670,710,85
w V roku0,760,790,720,730,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
WSPiA, Bezpieczeństwo wewnętrzne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności