Łódź, Polska

Dietetyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.medyk.edu.pl

Dietetyka to intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki zajmująca się żywnością i żywieniem człowieka zarówno chorego jak i zdrowego. Ciągły rozwój tej nauki, poprzez swą interdyscyplinarność, obejmuje coraz szersze obszary nie tylko nauki ale także przemysłu i usług. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Absolwent dietetyki dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania w Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu może pracować po studiach jako:

 • Dietetyk w oddziałach szpitalnych, wykorzystując swoje wykształcenie dla leczenia chorego pacjenta we współpracy z personelem medycznym;
 • Dietetyk w terapii osób cierpiących na otyłość w przychodniach specjalistycznych zajmujących się leczeniem  otyłości;
 • Dietetyk w biznesie opracowujący dzięki swojej wiedzy menu uwzględniające zasady zdrowego ale i atrakcyjnego dla podniebienia żywienia w restauracjach,klubach, barach, firmach cateringowych, przedsiębiorstwach turystyczno- hotelarskich);
 • Dietetyk w usługach branży rekreacyjno – terapeutycznej, jako współtwórca budowy atrakcyjnej, zdrowej, modnej sylwetki w ośrodkach SPA, odnowy biologicznej itp.

Podczas studiów w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu studenci zdobywają wiedzę z chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, żywienia klinicznego, klinicznego zarysu chorób, kwalifikowanej pierwszej pomocy, farmakologii i farmakoterapii, towaroznawstwa surowców spożywczych i żywności, toksykologii żywności, edukacji żywieniowej.

Wiedza z zakresu chorób, ról składników pokarmowych, suplementów diety i ich wpływu na procesy fizjologiczne i patologiczne u człowieka, powoduje że absolwent, stając się dieto terapeutą, jest wspólnie z lekarzem, współtwórcą efektu terapeutycznego w leczeniu. Ponadto posiadając wiedzę o zasadach prawidłowego żywienia zdrowego człowieka jak i chorego, potrafi prowadzić edukację żywieniową w społeczeństwie.
Przykłady zawodów

Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.

Dodatkowe informacje

Dietetyka - studia I stopnia licencjackie trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Absolwenci studiów powinni posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
 • zasadami żywienia człowieka zdrowego
 • zasadami żywienia człowieka chorego
 • oceny stanu odżywienia
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 • biochemicznymi podstawami żywienia
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
 • psychologią żywienia
 • technologiami gastronomicznymi.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201551
rok 201653
rok 201756
Liczba absolwentów
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2017.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201459,1%
absolwenci z roku 201556,4%
absolwenci z roku 201656,6%
absolwenci z roku 201741,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201454,5%31,9%
absolwenci z roku 201552,3%41,8%
absolwenci z roku 201652,8%28,3%
absolwenci z roku 201739,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku9,7%6,2%9,2%6,3%
w II roku5,7%11,3%6,0%
w III roku5,7%5,0%
w IV roku10,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,890,571,100,82
w II roku0,561,341,03
w III roku0,600,84
w IV roku1,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2016 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2014 roku
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2014 w pierwszym, drugim i trzecim roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,6510,33
absolwenci z roku 20158,3011,01
absolwenci z roku 20162,584,05
absolwenci z roku 20172,072,82
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201463,6%54,6%4,6%
abs. z roku 201561,8%52,7%12,0%
abs. z roku 201683,0%60,4%15,1%
abs. z roku 201778,6%66,1%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2016, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
jakakolwiek praca55,7%53,6%72,0%64,8%
umowa o pracę44,5%39,0%54,9%47,7%
samo­zatrudnienie4,6%12,0%10,3%7,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 968 zł2 297 zł2 396 zł2 260 zł
w II roku2 111 zł2 110 zł2 675 zł
w III roku2 320 zł2 385 zł
w IV roku2 705 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku ze wszystkich źródeł
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
w I roku1 996 zł2 378 zł2 591 zł2 356 zł
w II roku2 201 zł2 370 zł2 906 zł
w III roku2 471 zł2 415 zł
w IV roku2 899 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Wynagrodzenie absolwentów z 2014 roku z umowy o pracę
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dietetyka - WSBiNoZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
w I roku0,550,620,600,53
w II roku0,560,550,62
w III roku0,560,55
w IV roku0,61
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2016.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2014 roku
WSBiNoZ, Dietetyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2014 roku.
Polityka Prywatności