Kraków, Polska

Nauki o polityce

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: studia.ignatianum.edu.pl/kierunki/nauki-o-polityce/
Struktura studiów na kierunku Nauki o polityce (dawna Politologia) umożliwia kształcenie w systemie stacjonarnym na studiach pierwszego stopnia licencjackich oraz drugiego stopnia magisterskich.
Polityka Prywatności