studialicencjackie.info
Dąbrowa Górnicza, Polska

Zarządzanie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-12-14
inne oceny
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html
Studia I stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia

Atuty studiów:

studia I i II stopnia,

  • specjalistyczna wiedza przekazywana przez praktyków biznesu
  • 20 specjalności do wyboru, w tym najpopularniejsze:
  • kadry i płace w praktyce,
  • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem;
  • zarządzanie menedżerskie,
  • psychologia zarządzania,
  • zarządzanie w administracji publicznej i gospodarce samorządowej
  • 3-semestralne studia magisterskie dla inżynierów o specjalnościach menedżer projektu, logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • warsztaty i spotkania z praktykami,
  • dla zainteresowanych certyfikaty SPSS i TUV NORD.

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit.

Akredytacje

Wielokrotnie nagradzany Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu otrzymał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie uzyskał także akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych co pozwoli absolwentom poza dyplomem ukończenia studiów wyższych otrzymać certyfikat jakości kształcenia.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html

Dodatkowe informacje

Zarządzanie - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201466
rok 201554
rok 2016157
rok 2017192
rok 2018216
rok 2019235
rok 2020236
rok 2021285
rok 2022332
Liczba absolwentów
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201563,7%
absolwenci z roku 201663,8%
absolwenci z roku 201754,8%
absolwenci z roku 201841,1%
absolwenci z roku 201940,1%
absolwenci z roku 202036,5%
absolwenci z roku 202140,2%
absolwenci z roku 202223,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201562,4%55,9%
absolwenci z roku 201657,5%42,7%
absolwenci z roku 201749,2%40,4%
absolwenci z roku 201833,9%28,6%
absolwenci z roku 201933,4%24,2%
absolwenci z roku 202031,9%21,3%
absolwenci z roku 202132,2%20,7%
absolwenci z roku 202221,6%1,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku16,5%4,5%5,4%3,0%3,8%1,7%1,5%1,8%0,9%
w II roku11,5%2,5%4,0%2,8%3,3%2,5%1,9%1,8%
w III roku9,5%3,6%4,8%4,2%3,6%2,1%1,5%
w IV roku11,0%3,6%7,1%5,4%1,0%1,2%
w V roku7,7%2,2%3,7%2,2%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,500,420,620,490,610,290,240,260,16
w II roku1,060,280,610,520,610,380,360,31
w III roku1,200,490,880,770,510,350,39
w IV roku1,430,631,470,810,170,23
w V roku1,190,470,550,350,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20147,029,04
absolwenci z roku 20152,353,51
absolwenci z roku 20162,883,14
absolwenci z roku 20172,053,42
absolwenci z roku 20181,523,38
absolwenci z roku 20192,424,63
absolwenci z roku 20201,252,56
absolwenci z roku 20212,123,00
absolwenci z roku 20220,320,49
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201474,0%66,2%7,1%
abs. z roku 201588,3%85,8%12,9%
abs. z roku 201685,7%79,8%8,7%
abs. z roku 201788,9%82,7%9,6%
abs. z roku 201875,6%69,0%7,9%
abs. z roku 201958,4%53,4%7,3%
abs. z roku 202054,3%49,6%3,7%
abs. z roku 202159,8%52,0%7,8%
abs. z roku 202238,4%34,6%4,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca60,9%81,8%76,5%84,7%69,0%52,4%51,5%54,4%36,4%
umowa o pracę54,2%74,3%68,9%78,3%62,3%48,6%47,0%46,5%32,5%
samo­zatrudnienie5,5%9,8%6,5%8,1%6,1%5,2%2,9%6,8%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 043 zł2 830 zł3 382 zł3 395 zł4 142 zł4 086 zł4 535 zł4 738 zł2 838 zł
w II roku3 312 zł3 260 zł3 946 zł3 660 zł4 680 zł4 596 zł5 334 zł5 168 zł
w III roku3 473 zł3 422 zł4 221 zł4 232 zł5 002 zł5 318 zł6 230 zł
w IV roku3 500 zł3 898 zł4 352 zł4 367 zł5 937 zł5 958 zł
w V roku3 992 zł4 440 zł4 812 zł5 008 zł7 004 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 073 zł2 815 zł3 452 zł3 473 zł4 293 zł4 244 zł4 690 zł5 007 zł2 934 zł
w II roku3 516 zł3 261 zł3 975 zł3 743 zł4 770 zł4 659 zł5 277 zł5 559 zł
w III roku3 604 zł3 469 zł4 280 zł4 291 zł5 250 zł5 371 zł6 197 zł
w IV roku3 591 zł3 938 zł4 419 zł4 517 zł6 136 zł6 115 zł
w V roku4 102 zł4 492 zł4 925 zł5 085 zł7 210 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,810,700,790,780,880,820,840,810,44
w II roku0,840,770,870,800,930,860,900,79
w III roku0,840,770,880,870,930,910,94
w IV roku0,790,820,870,841,000,90
w V roku0,840,890,900,871,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Zarządzanie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/zarzadzanie-studia-i-stopnia.html

Kontakt:

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295-93-00
Polityka Prywatności