Gdańsk, Polska

Stosunki międzynarodowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Dlaczego warto studiować stosunki międzynarodowe w WSB?
  • W ramach programu Erasmus masz możliwość podjęcia studiów na jednej z 39 zzagranicznych uczelni partnerskich
  • możliwość zdobycia certyfikatu IPMA-Student
  • WSB w Gdańsku umożliwia podjęcie praktyk zagranicznych
  • Międzynarodowy charakter kierunku, wśród Twoich kolegów będą również obcokrajowcy
  • Centrum Językowe WSB w Gdańsku- CJ Forward prowadzi kursy z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i rosyjskiego - kursy językowe pozwolą Wam na stały kontakt z językiem obcym
  • Rosnąca pozycja Polski na rynku międzynarodowym ułatwia znalezienie pracy w strukturach UE

Dodatkowe informacje

Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.
Stosunki międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe – jedna z subdyscyplin nauk politycznych, bywa (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród większości badaczy) traktowana jako osobna dyscyplina w ramach nauk społecznych. Przedmiotem badań są wszelkie „stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego”.
Polityka Prywatności