Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Gdańsk, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk

Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?

  • Starannie dobraliśmy program kształcenia, który jest dostosowany do zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i społecznym. Jest on stale konsultowany z uznanymi instytucjami partnerskimi.
  • Kładziemy wyraźny nacisk na praktyczne kształcenie i wymianę doświadczeń. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uprawniające do bycia profesjonalnym urzędnikiem. Jako absolwent studiów będziesz w pełni przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej.
  • Kadrę dydaktyczną stanowią m.in. osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.
  • Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania – Systemy Informacji Prawnej LEX i Legalis dostępne są dla studentów także poza terenem WSB (organizacja certyfikowanych szkoleń).

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności