Gdańsk, Polska

Psychologia w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/gdansk

Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?

 • Program studiów dla kierunku psychologia w biznesie stworzyliśmy w porozumieniu z przedsiębiorstwami o długoletnim, międzynarodowym doświadczeniu, dzięki czemu program dostosowany jest do potrzeb potencjalnych pracodawców.
 • Jako student będziesz miał zajęcia z praktykami biznesu z różnych dziedzin, m.in. z psychologii, ekonomii, zarządzania czy marketingu. Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, które wyróżnią Cię na rynku pracy.
 • Oprócz umiejętności biznesowych na kierunku psychologia w biznesie mocno stawiamy na praktyczne
  kształcenie języka obcego.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • Zdobędziesz podstawową wiedzę z dziedziny psychologii biznesowej, zarządzania, ekonomii i biznesu.
 • Będziesz rozwiązywać zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Nauczysz się analizy zachowań grup w organizacji.
 • Poznasz żargon i leksykę powszechnie używaną w świecie biznesu.
 • Będziesz dokonywać analizy zachowań konsumentów oraz partnerów biznesowych.
 • Dowiesz się jak prowadzić negocjacje i mediacje w biznesie.
 • Poznasz tajniki skutecznego coachingu i mentoringu.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące doradztwa zawodowego.
 • Dowiesz się jak organizować pracę zespołową.
 • Nauczymy Cię prowadzić szkolenia i prezentacje biznesowe.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat wywierania wpływów.

Partnarzy biznesowi:

 • acxiom
 • Thomson Reuters

thomson-reuters.jpgacxiom.png

Przykłady zawodów

Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.

Dodatkowe informacje

Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Polityka Prywatności