studialicencjackie.info
Dąbrowa Górnicza, Polska

Socjologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2023-03-23
inne oceny
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html
Studia I stopnia na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kandydat/studia-i-stopnia
TRYB STUDIÓW: I-go stopnia
stacjonarne oraz niestacjonarne (6 semestrów)

UZYSKIWANY TYTUŁ: licencjat

Socjologia to jeden z najciekawszych i najbardziej wszechstronnych kierunków studiów humanistycznych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Socjologia posiada wiedzę z zakresu: socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych, ogólnej metodologii nauk, diagnozowania, wyjaśniania i interpretacji zjawisk społecznych, dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego.
 
Studenci kończąc studia dysponują umiejętnościami praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji, wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowych, jak ilościowych, z zastosowaniem programów komputerowych.
 
Absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i samokształcenia.
 
Gdzie szukać pracy?

 
Absolwent Socjologii jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i organizacjach non profit, głównie związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa tj.:
administracja samorządowa i rządowa, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, agencje reklamowe i public relations, media, ośrodki badania opinii publicznej, firmy i działy zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Przykłady zawodów

Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html

Dodatkowe informacje

Socjologia - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Zdobyte umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit.
Socjologia
Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.
Socjologia
Socjologia jest jedyną gałęzią wiedzy, dla której praktycznym problemem do rozwiązania jest wyjaśnienie służące zrozumieniu.
Autor: Zygmunt Bauman, Socjologia, Warszawa 2001.
Socjologia
Socjologia nie jest tylko dyscypliną naukową, jest także formą samoświadomości społecznej. Bliższa jest sztuce niż naukom ścisłym. Określiłbym ją jako intelektualne sumienie społeczeństwa. Odwołując się do niego, możemy lepiej zrozumieć życie społeczne. Można mieć nadzieję, że kiedyś socjologia dopracuje się precyzyjniejszych metod wyrażania wiedzy o płynnych aspektach życia społecznego.
Autor: Piotr Sztompka
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201439
rok 201531
rok 201626
rok 201724
rok 201817
rok 201925
rok 202025
rok 202124
Liczba absolwentów
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201552,1%
absolwenci z roku 201638,5%
absolwenci z roku 201754,2%
absolwenci z roku 201841,2%
absolwenci z roku 201952,0%
absolwenci z roku 202052,0%
absolwenci z roku 202145,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201545,7%23,8%
absolwenci z roku 201626,9%11,5%
absolwenci z roku 201750,0%29,2%
absolwenci z roku 201841,2%41,2%
absolwenci z roku 201944,0%32,0%
absolwenci z roku 202036,0%20,0%
absolwenci z roku 202145,8%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku9,0%5,5%3,2%10,8%1,5%6,6%2,3%0,0%
w II roku7,5%4,2%4,5%6,6%1,5%3,0%0,0%
w III roku7,7%2,9%0,6%4,5%2,9%0,7%
w IV roku5,8%1,1%6,1%8,0%0,5%
w V roku5,1%5,8%4,8%8,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,780,570,341,450,231,430,410,00
w II roku0,630,450,571,130,320,520,00
w III roku0,770,380,131,030,430,11
w IV roku0,750,131,561,520,08
w V roku1,110,991,181,33
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20140,554,62
absolwenci z roku 20151,222,65
absolwenci z roku 20163,625,78
absolwenci z roku 20171,703,23
absolwenci z roku 20180,000,18
absolwenci z roku 20191,121,12
absolwenci z roku 20201,400,78
absolwenci z roku 20210,170,41
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201497,4%79,5%7,7%
abs. z roku 201591,2%78,1%10,8%
abs. z roku 201684,6%73,1%15,4%
abs. z roku 201791,7%83,3%8,3%
abs. z roku 2018100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 201996,0%96,0%4,0%
abs. z roku 202096,0%92,0%0,0%
abs. z roku 202195,8%91,7%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca88,9%81,7%82,4%84,7%98,5%86,7%93,3%90,3%
umowa o pracę72,4%72,6%70,8%76,7%96,6%86,7%87,7%86,1%
samo­zatrudnienie7,3%9,4%15,4%5,6%0,0%1,0%0,0%8,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 389 zł3 814 zł4 879 zł5 187 zł4 423 zł4 991 zł4 038 zł4 874 zł
w II roku2 873 zł3 906 zł5 309 zł5 414 zł4 738 zł5 173 zł4 464 zł
w III roku3 653 zł5 009 zł4 761 zł5 558 zł4 777 zł6 065 zł
w IV roku3 731 zł4 767 zł5 027 zł5 370 zł5 474 zł
w V roku4 235 zł5 495 zł5 608 zł6 261 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 592 zł3 888 zł4 879 zł5 421 zł4 306 zł4 988 zł4 038 zł5 085 zł
w II roku2 882 zł3 704 zł5 293 zł5 388 zł4 576 zł5 220 zł4 638 zł
w III roku3 612 zł4 933 zł4 952 zł6 053 zł4 805 zł6 132 zł
w IV roku3 857 zł4 835 zł5 024 zł5 635 zł5 265 zł
w V roku4 376 zł5 468 zł5 630 zł6 149 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Socjologia - Akademia WSB, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,610,901,201,170,930,990,740,79
w II roku0,710,891,231,140,950,950,74
w III roku0,881,071,011,100,881,00
w IV roku0,850,980,971,000,89
w V roku0,911,061,011,04
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Akademia WSB, Socjologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie Akademia WSB:
wsb.edu.pl/kierunki/socjologia-studia-i-stopnia.html

Kontakt:

ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295-93-00
Polityka Prywatności