studialicencjackie.info

Archiwalne rankingi uczelni wg liczby studentów - grupy kierunków studiów

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 856
2 Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 839
3 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 689
1 Uniwersytet Wrocławski 1185
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1128
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 695
1 Uniwersytet Łódzki 5834
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 5816
3 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 5308
1 Uniwersytet Warszawski 1383
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 782
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 736
1 Uniwersytet Warszawski 2154
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2124
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1315
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1363
2 Uniwersytet Warszawski 1310
3 Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej 1247
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5321
2 Uniwersytet Warszawski 3694
3 Uniwersytet Wrocławski 3331
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 548
2 Politechnika Gdańska 459
3 Uniwersytet Warszawski 425
1 Warszawski Uniwersytet Medyczny 2490
2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2136
3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2110
1 Uniwersytet Warszawski 247
2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 241
3 Uniwersytet Gdański 222
1 Akademia Obrony Narodowej 2754
2 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 1869
3 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 1681
1 Uniwersytet Warszawski 455
2 Uniwersytet Śląski w Katowicach 378
3 Uniwersytet Rzeszowski 330
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3860
2 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2974
3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1734
1 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 448
2 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 424
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 328
1 Uniwersytet Warszawski 5367
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3856
3 Uniwersytet Łódzki 3745
1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1228
2 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1163
3 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 1128
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 7160
2 Uniwersytet Warszawski 5489
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 5383
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3348
2 Uniwersytet Warszawski 3273
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3164
1 Uniwersytet Warszawski 6750
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4296
3 Uniwersytet Łódzki 4254
1 Uniwersytet Łódzki 5834
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 5816
3 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 5732
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3860
2 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2974
3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1734
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1106
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 977
3 Uniwersytet Łódzki 958
1 Warszawski Uniwersytet Medyczny 2490
2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2300
3 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2136
Polityka Prywatności