Grupa prawna

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie prawnej kierunków studiów
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 448
2 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 424
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 328
4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 269
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 193
6 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 186
7 Uniwersytet Gdański 95
8 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 91
9 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 86
10 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 84
11 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 64
12 Uniwersytet Wrocławski 53
13 Akademia Polonijna w Częstochowie 17
14 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna 16
15 Rzeszowska Szkoła Wyższa 11
16 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 4

Polityka Prywatności