studialicencjackie.info

Technologie teleinformacyjne

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie kierunków studiów Technologie teleinformacyjne
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1106
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 977
3 Uniwersytet Łódzki 958
4 Uniwersytet Gdański 869
5 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 635
6 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 623
7 Uniwersytet Warszawski 602
8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 452
9 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 434
10 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 418
11 Uniwersytet w Białymstoku 415
12 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 408
13 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 401
14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 379
15 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 372
16 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 363
17 Uniwersytet Wrocławski 340
18 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 246
19 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 159
20 Uniwersytet Szczeciński 109
21 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 88
22 Uniwersytet Śląski w Katowicach 78
23 Uniwersytet Opolski 71
24 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 68
25 Akademia Pomorska w Słupsku 61
26 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej 61
27 Politechnika Gdańska 48
28 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 37
29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 32
30 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 19
31 Uniwersytet Zielonogórski 17
32 Uniwersytet Rzeszowski 16
33 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 9
34 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 4

Polityka Prywatności