studialicencjackie.info

Grupa nauk o środowisku

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie  kierunków studiów Nauki o środowisku
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Warszawski 247
2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 241
3 Uniwersytet Gdański 222
4 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 173
5 Uniwersytet Łódzki 135
6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 133
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 108
8 Uniwersytet Wrocławski 107
9 Uniwersytet Rzeszowski 74
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 57
11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 56
12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 51
13 Uniwersytet w Białymstoku 32
14 Uniwersytet Zielonogórski 26
15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 23
16 Akademia Pomorska w Słupsku 18
17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 9
18 Uniwersytet Szczeciński 7
19 Uniwersytet Opolski 4

Polityka Prywatności