Grupa fizyczna

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie fizycznej kierunków studiów
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Warszawski 2154
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2124
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1315
4 Uniwersytet Gdański 1146
5 Uniwersytet Wrocławski 1065
6 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 793
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 733
8 Uniwersytet Łódzki 664
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 473
10 Uniwersytet w Białymstoku 214
11 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 165
12 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 121
13 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 112
14 Uniwersytet Szczeciński 111
15 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 75
16 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 57
17 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 51
18 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 42
19 Uniwersytet Opolski 41
20 Akademia Pomorska w Słupsku 34
21 Uniwersytet Zielonogórski 5
22 Politechnika Wrocławska 3
23 Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi 1

Polityka Prywatności