studialicencjackie.info

Grupa matematyczna i statystyczna

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie kierunków studiów Matematyka i statystyka
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 548
2 Politechnika Gdańska 459
3 Uniwersytet Warszawski 425
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 417
5 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 410
6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 396
7 Politechnika Łódzka 392
8 Uniwersytet Wrocławski 374
9 Politechnika Warszawska 302
10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 286
11 Uniwersytet Łódzki 278
12 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 257
13 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 256
14 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 241
15 Uniwersytet Gdański 240
16 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 238
17 Uniwersytet Śląski w Katowicach 197
18 Politechnika Śląska 192
19 Politechnika Wrocławska 157
20 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 134
21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 124
22 Politechnika Poznańska 113
23 Uniwersytet w Białymstoku 109
24 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 108
25 Politechnika Lubelska 101
26 Uniwersytet Szczeciński 91
27 Uniwersytet Rzeszowski 83
28 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 78
29 Uniwersytet Opolski 65
30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 63
31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 59
32 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 52
33 Uniwersytet Zielonogórski 49
34 Politechnika Częstochowska 48
35 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 40
36 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 38
37 Akademia Pomorska w Słupsku 36
38 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 33
39 Politechnika Białostocka 27
40 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 7
41 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 4

Polityka Prywatności