Grupa dziennikarstwa i informacji

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie kierunków studiów Dziennikarstwo i informacja
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Warszawski 1383
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 782
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 736
4 Uniwersytet Śląski w Katowicach 691
5 Uniwersytet Wrocławski 669
6 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 543
7 Uniwersytet Łódzki 509
8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 463
9 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 440
10 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 395
11 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 392
12 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 340
13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 327
14 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 305
15 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 305
16 Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa 293
17 Uniwersytet Szczeciński 261
18 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 257
19 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 243
20 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 237
21 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 236
22 Dolnośląska Szkoła Wyższa 203
23 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 202
24 Uniwersytet Opolski 199
25 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 197
26 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 186
27 Uniwersytet Gdański 157
28 Collegium Civitas w Warszawie 132
29 Politechnika Koszalińska 87
30 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 86
31 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 79
32 Akademia Ignatianum w Krakowie 69
33 Uniwersytet Zielonogórski 63
34 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 61
35 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 60
36 Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 57
37 Uniwersytet Rzeszowski 53
38 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 49
39 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 32
40 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 32
41 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 23
42 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 16

Polityka Prywatności