Grupa humanistyczna

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie humanistycznej kierunków studiów
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1363
2 Uniwersytet Warszawski 1310
3 Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej 1247
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1190
5 Uniwersytet Śląski w Katowicach 858
6 Uniwersytet Wrocławski 695
7 Uniwersytet Gdański 645
8 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 582
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 482
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 475
11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 406
12 Uniwersytet Łódzki 387
13 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 344
14 Uniwersytet Szczeciński 338
15 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 310
16 Uniwersytet w Białymstoku 197
17 Uniwersytet Rzeszowski 185
18 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 141
19 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 132
20 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 121
21 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 119
22 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 79
23 Uniwersytet Zielonogórski 76
24 Akademia Ignatianum w Krakowie 73
25 Akademia Pomorska w Słupsku 73
26 Uniwersytet Opolski 65
27 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie 61
28 Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu 56
29 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 41
30 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 38
31 Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie 38
32 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 27
33 Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie 20
34 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie 15
35 Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 13
36 Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 13
37 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 11
38 Wyższe Seminarium Teologiczne im. J. Łaskiego w Warszawie 7
39 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 3

Polityka Prywatności