Grupa opieki społecznej

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie  kierunków studiów Opieka społeczna
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Warszawski 455
2 Uniwersytet Śląski w Katowicach 378
3 Uniwersytet Rzeszowski 330
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 318
5 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 314
6 Uniwersytet Wrocławski 295
7 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 266
8 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 249
9 Collegium Da Vinci 248
10 Uniwersytet Szczeciński 235
11 Uniwersytet Łódzki 196
12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 190
13 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 184
14 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 173
15 Uniwersytet w Białymstoku 172
16 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 159
17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 151
18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 149
19 Uniwersytet Zielonogórski 133
20 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 132
21 Uniwersytet Gdański 131
22 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 129
23 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 117
24 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 112
25 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 109
26 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 99
27 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 95
28 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 93
29 Akademia Ignatianum w Krakowie 73
30 Uniwersytet Opolski 73
31 Akademia Pomorska w Słupsku 58
32 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 53
33 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej 48
34 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach 47
35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 41
36 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 30
37 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 29
38 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 25
39 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 24
40 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 21
41 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 20
42 Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie 20
43 Dolnośląska Szkoła Wyższa 19
44 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie 19
45 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi 14
46 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 14
47 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie 8
48 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 7


Przegląd uczelni w Polsce
boks_2018_2019.jpg
misjaUJ_220_Cezary.jpg
Polityka Prywatności