studialicencjackie.info

Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie kierunków studiów Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3348
2 Uniwersytet Warszawski 3273
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3164
4 Uniwersytet Wrocławski 2731
5 Uniwersytet Gdański 2203
6 Uniwersytet Łódzki 1680
7 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1583
8 Uniwersytet Śląski w Katowicach 1386
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1051
10 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 807
11 Uniwersytet w Białymstoku 551
12 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 520
13 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 513
14 Politechnika Gdańska 459
15 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 417
16 Uniwersytet Szczeciński 416
17 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 414
18 Politechnika Łódzka 392
19 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 306
20 Politechnika Warszawska 302
21 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 298
22 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 266
23 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 257
24 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 256
25 Uniwersytet Rzeszowski 229
26 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 220
27 Politechnika Śląska 192
28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 176
29 Politechnika Poznańska 171
30 Uniwersytet Opolski 165
31 Politechnika Wrocławska 160
32 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 141
33 Uniwersytet Zielonogórski 138
34 Akademia Pomorska w Słupsku 136
35 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 126
36 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 124
37 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 115
38 Politechnika Lubelska 101
39 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 100
40 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 74
41 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 63
42 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 59
43 Politechnika Częstochowska 48
44 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 40
45 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 38
46 Politechnika Białostocka 27
47 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku 11
48 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 4
49 Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi 1

Polityka Prywatności