studialicencjackie.info

Grupa biologiczna

Ranking uczelni wg liczby studentów w grupie biologicznej kierunków studiów
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS


1 Uniwersytet Wrocławski 1185
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1128
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 695
4 Uniwersytet Łódzki 603
5 Uniwersytet Gdański 595
6 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 513
7 Uniwersytet Warszawski 447
8 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 371
9 Uniwersytet Śląski w Katowicach 348
10 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 306
11 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 283
12 Uniwersytet Szczeciński 207
13 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 199
14 Uniwersytet w Białymstoku 196
15 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 190
16 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 158
17 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 126
18 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 115
19 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 114
20 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 108
21 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 77
22 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 74
23 Uniwersytet Rzeszowski 72
24 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 63
25 Uniwersytet Zielonogórski 58
26 Politechnika Poznańska 58
27 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 57
28 Uniwersytet Opolski 55
29 Akademia Pomorska w Słupsku 48
30 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 42
31 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku 11

Polityka Prywatności