studialicencjackie.info

Rankingi uczelni wg liczby studentów na kierunkach licencjackich

Rankingi uczelni wg liczby studentów na kierunkach I stopnia licencjackich w kolejności alfabetycznej:
Administracja
Archeologia
Architektura wnętrz
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Astronomia
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Biofizyka
Bioinformatyka
Biologia
Chemia
Chemia kosmetyczna
Chemia medyczna
Dietetyka
Dyrygentura
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (Sztuki plastyczne)
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej
Edukacja techniczno - informatyczna
Edytorstwo
Ekonomia
Etnologia
Etyka
Europeistyka
Filmoznawstwo
Filologia
Filologia angielska
Filologia angielsko-rosyjska
Filologia czeska
Filologia francuska / romańska
Filologia germańska / Germanistyka
Filologia hiszpańska / Iberystyka
Filologia klasyczna
Filologia orientalna / Orientalistyka
Filologia polska
Filologia portugalska
Filologia rosyjska
Filologia rumuńska
Filologia słowiańska / Slawistyka
Filologia szwedzka
Filologia ukraińska
Filologia włoska
Filozofia
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Fizyka
Fizyka medyczna
Genetyka
Geografia
Historia
Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Informatyka i ekonometria
Instrumentalistyka
Jazz i muzyka estradowa
Kognitywistyka
Kompozycja i teoria muzyki
Kosmetologia
Kulturoznawstwo
Lingwistyka stosowana
Logistyka
Logopedia
Malarstwo
Matematyka
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikrobiologia
Muzyka kościelna
Muzykologia
Nauczanie początkowe
Nauki o rodzinie
Obronność
Ochrona dóbr kultury
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Ochrona środowiska
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
Pedagogika
Pedagogika specjalna
Pielęgniarstwo
Politologia
Polityka społeczna
Położnictwo
Praca socjalna
Prawo w biznesie
Psychologia
Ratownictwo medyczne
Religioznawstwo
Reżyseria
Reżyseria dźwięku
Rzeźba
Scenografia
Sinologia
Skandynawistyka
Socjologia
Sport
Stosunki międzynarodowe
Studia azjatyckie
Studia wschodnie
Sztuka mediów
Taniec
Techniki dentystyczne
Teologia
Terapia zajęciowa
Turystyka historyczna
Turystyka i rekreacja
Wiedza o teatrze
Wojskoznawstwo
Wokalistyka
Wychowanie fizyczne
Wzornictwo
Zarządzanie
Zdrowie publiczne
Wybrane kierunki studiów - pierwsze 3 uczelnie
1 Politechnika Warszawska 960
2 Uniwersytet Wrocławski 880
3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 869
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 576
2 Uniwersytet Wrocławski 380
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 367
1 Uniwersytet Gdański 1095
2 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1080
3 Uniwersytet w Białymstoku 1007
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach 1118
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 990
3 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 677

1 Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie 864
2 Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu 794
3 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 764
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 559
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 513
3 Uniwersytet Warszawski 404
1 Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie 1128
2 Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 815
3 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia 547
1 Politechnika Gdańska 459
2 Uniwersytet Warszawski 425
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 418
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2370
2 Uniwersytet Łódzki 1590
3 Uniwersytet Śląski w Katowicach 1213
1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1406
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 447
3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 419
1 Warszawski Uniwersytet Medyczny 608
2 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 519
3 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 489
1 Uniwersytet Śląski w Katowicach 378
2 Uniwersytet Rzeszowski 330
3 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 314
1 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 419
2 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 349
3 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 282
1 Uniwersytet Warszawski 583
2 Uniwersytet Śląski w Katowicach 329
3 Uniwersytet Gdański 298
1 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 763
2 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 734
3 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 713
1 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1390
2 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 987
3 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 881
1 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2689
2 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 2393
3 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 1996
1 Warszawski Uniwersytet Medyczny 372
2 Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie 334
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 199
Polityka Prywatności