studialicencjackie.info

Historia sztuki

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Historia sztuki

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 246
2 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 175
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 159
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 158
5 Uniwersytet Wrocławski 155
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 122
7 Uniwersytet Gdański 114
8 Uniwersytet Łódzki 99
9 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 62
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 55
11 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 53
12 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 43

Polityka Prywatności