studialicencjackie.info

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 234
2 Uniwersytet Śląski w Katowicach 127
3 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 119
4 Uniwersytet Wrocławski 106
5 Uniwersytet Łódzki 66
6 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 51
7 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 51
8 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 36
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 15
10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 12
11 Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu 7

Polityka Prywatności