studialicencjackie.info

Filologia ukraińska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia ukraińska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 63
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 48
3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 32
4 Uniwersytet Wrocławski 21

Polityka Prywatności