studialicencjackie.info

Stosunki międzynarodowe

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Stosunki międzynarodowe

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1084
2 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 874
3 Uniwersytet Warszawski 783
4 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej 500
5 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 468
6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 462
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 448
8 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 429
9 Uniwersytet Łódzki 420
10 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 408
11 Uniwersytet Wrocławski 347
12 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 296
13 Uniwersytet w Białymstoku 295
14 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 285
15 Collegium Civitas w Warszawie 275
16 Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 218
17 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 203
18 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 194
19 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 189
20 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 177
21 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 141
22 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 138
23 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 136
24 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 118
25 Akademia Obrony Narodowej 111
26 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 101
27 Uniwersytet Opolski 97
28 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 95
29 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 94
30 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi 88
31 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 85
32 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 74
33 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 68
34 Uniwersytet Szczeciński 60
35 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 53
36 Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 47
37 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 23
38 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 21
39 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 20
40 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 19
41 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 12
42 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 11
43 Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa 9
44 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 8
45 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 1

Polityka Prywatności