studialicencjackie.info

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Ochrona dziedzictwa kulturowego

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 27
2 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 25
3 Uniwersytet Zielonogórski 2

Polityka Prywatności