studialicencjackie.info

Teologia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Teologia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej 1247
2 Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie 61
3 Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu 56
4 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 38
5 Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie 38
6 Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie 15
7 Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 13
8 Wyższe Seminarium Teologiczne im. J. Łaskiego w Warszawie 7
9 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 3

Polityka Prywatności