studialicencjackie.info

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej (Kształcenie nauczycieli ze specjalnością tematyczną)

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 97
2 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 89
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 84
4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 64
5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 63
6 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 59
7 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 44
8 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 44
9 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 38
10 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 32
11 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 30
12 Uniwersytet Zielonogórski 23
13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 19
14 Uniwersytet Opolski 19

Polityka Prywatności