studialicencjackie.info

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 1209
2 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 1020
3 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1001
4 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 971
5 Rzeszowska Szkoła Wyższa 967
6 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 963
7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 794
8 Akademia Obrony Narodowej 787
9 Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach 759
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 586
11 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 575
12 Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 554
13 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 551
14 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 511
15 Uniwersytet Warszawski 510
16 Uniwersytet Szczeciński 502
17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 471
18 Tarnowska Szkoła Wyższa 465
19 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 464
20 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 459
21 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 449
22 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu 446
23 Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 365
24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 359
25 Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 344
26 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie 340
27 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 340
28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 330
29 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach 329
30 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej 311
31 Uniwersytet Opolski 305
32 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 294
33 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 293
34 Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 281
35 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 256
36 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 255
37 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 252
38 Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 241
39 Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży 230
40 Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 223
41 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 198
42 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 189
43 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 149
44 Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 136
45 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 132
46 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 127
47 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 121
48 Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu 117
49 Szkoła Główna Służby Pożarniczej 103
50 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 90
51 Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 85
52 Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie 80
53 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 75
54 Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach 72
55 Uczelnia Nauk Społecznych 71
56 Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim 67
57 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. J. Majki w Mińsku Mazowieckim 50
58 Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach 47
59 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu 44
60 Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie 16

Polityka Prywatności