studialicencjackie.info

Muzykologia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Matematyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Warszawski 145
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 94
3 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 74
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 68
5 Uniwersytet Wrocławski 62
6 Uniwersytet Opolski 12

Polityka Prywatności