studialicencjackie.info

Geografia

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Geografia

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 427
2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 364
3 Uniwersytet Warszawski 310
4 Uniwersytet Gdański 238
5 Uniwersytet Wrocławski 229
6 Uniwersytet Śląski w Katowicach 176
7 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 156
8 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 139
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 108
10 Uniwersytet Łódzki 73
11 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 47
12 Akademia Pomorska w Słupsku 34
13 Uniwersytet Szczeciński 22
14 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 16

Polityka Prywatności