Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Sztuka mediów

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Sztuka mediów

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 117
2 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu 98
3 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 30
4 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 18


Przegląd uczelni
boks_220.gif
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polityka Prywatności