studialicencjackie.info

Ochrona środowiska

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Ochrona środowiska

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 241
2 Uniwersytet Warszawski 189
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 173
4 Uniwersytet Gdański 153
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 133
6 Uniwersytet Łódzki 112
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 108
8 Uniwersytet Wrocławski 107
9 Uniwersytet Rzeszowski 74
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 57
11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 56
12 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 51
13 Uniwersytet w Białymstoku 32
14 Uniwersytet Zielonogórski 26
15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 23
16 Akademia Pomorska w Słupsku 18
17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 9
18 Uniwersytet Szczeciński 7
19 Uniwersytet Opolski 4

Polityka Prywatności