studialicencjackie.info

Nauczanie początkowe

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Nauczanie początkowe

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS



1 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 921
2 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 762
3 Uniwersytet w Białymstoku 411
4 Dolnośląska Szkoła Wyższa 393
5 Uniwersytet Szczeciński 347
6 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 312
7 Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie 210
8 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 178
9 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 150
10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 112
11 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 98
12 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach 88
13 Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku 58
14 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie 45
15 Uniwersytet Gdański 43
16 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie 38
17 Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 26
18 Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego 13
19 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 11
20 Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach 11

Polityka Prywatności