studialicencjackie.info

Filologia germańska / Germanistyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filologia germańska / Germanistyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Uniwersytet Wrocławski 564
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 356
3 Uniwersytet Szczeciński 325
4 Uniwersytet Warszawski 264
5 Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu 248
6 Uniwersytet Gdański 241
7 Uniwersytet Śląski w Katowicach 219
8 Uniwersytet Rzeszowski 200
9 Uniwersytet Zielonogórski 174
10 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 167
11 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 166
12 Uniwersytet Łódzki 160
13 Uniwersytet Opolski 149
14 Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu 141
15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 129
16 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 122
17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 109
18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 109
19 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 101
20 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 89
21 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 77
22 Politechnika Koszalińska 66
23 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 63
24 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 61
25 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 57
26 Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie 55
27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 47
28 Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 45
29 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 39
30 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 37
31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 36
32 Akademia Pomorska w Słupsku 35
33 Politechnika Śląska 35
34 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 30
35 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 30
36 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 28
37 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 25
38 Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie 25
39 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 18
40 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 14
41 Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 13
42 Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku 9
43 Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu 5

Polityka Prywatności