studialicencjackie.info

Edytorstwo

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Edytorstwo

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUSUniwersytet Jagielloński w Krakowie 114
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 88

Polityka Prywatności