studialicencjackie.info

Filmoznawstwo

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Filmoznawstwo

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Warszawska Szkoła Filmowa 427
2 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 212
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 201

Polityka Prywatności