studialicencjackie.info

Matematyka

Ranking uczelni wg liczby studentów na kierunku
Matematyka

Poziom studiów: studia licencjackie
Źródło: 30.XI.2015, GUS1 Politechnika Gdańska 459
2 Uniwersytet Warszawski 425
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 418
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 417
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 396
6 Politechnika Łódzka 392
7 Uniwersytet Wrocławski 374
8 Politechnika Warszawska 302
9 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 286
10 Uniwersytet Łódzki 276
11 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 257
12 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 256
13 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 241
14 Uniwersytet Gdański 240
15 Uniwersytet Śląski w Katowicach 197
16 Politechnika Śląska 192
17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 168
18 Politechnika Wrocławska 157
19 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 134
20 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 124
21 Politechnika Poznańska 113
22 Uniwersytet w Białymstoku 109
23 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 108
24 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 101
25 Politechnika Lubelska 101
26 Uniwersytet Szczeciński 91
27 Uniwersytet Rzeszowski 83
28 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 78
29 Uniwersytet Opolski 65
30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 63
31 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu 59
32 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 52
33 Uniwersytet Zielonogórski 49
34 Politechnika Częstochowska 48
35 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 40
36 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 38
37 Akademia Pomorska w Słupsku 36
38 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 33
39 Politechnika Białostocka 27
40 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 7
41 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 4

Polityka Prywatności